Skip to content
【The HomeLab 實現室】Jabra Evolve2 65 Flex 商務折疊頭戴式主動降噪藍牙耳機新登場!!
【The HomeLab 實現室】Jabra Evolve2 65 Flex 商務折疊頭戴式主動降噪藍牙耳機新登場!!

碰碰狐 Pinkfong 音樂彈彈鯊魚 Baby Shark 黃色

$279.00 HKD
小朋友最鍾意嘅Baby Shark出咗音樂彈跳款。
可以俾小朋友捉住頭上把手向前跳動、訓練握力和提升大肌肉發展。
亦幫小朋友訓練肌肉柔韌性和敏捷性
最緊要係可以訓練到平衡力,咁就唔驚佢成日周圍撞及跌親
而且最新款仲有音樂開關,可以俾小朋友聽到最鍾意嘅洗腦歌,一路跳一路唱。